Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII

2011

DANIEL PRAŁAT
Temat rozprawy: Aparat bezpieczeństwa w województwie zielonogórskim w latach 1950-1975
Promotor - prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Janusz Faryś (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab.Stefan Dudra, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Data nadania stopnia doktora: 20.09.2011
DAWID KOTLAREK
Temat rozprawy: Książka w życiu społeczno – kulturalnym Zielonej Góry w XIX – XX wieku
Promotor - dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Data nadania stopnia doktora: 20.09.2011
ELŻBIETA LATER - CHODYŁA
Temat rozprawy: Polacy i Polonia w Danii w latach 1893-1980. Studium z zakresu organizacji zespołów ludzkich
Promotor - prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: dr hab. Andrzej Wałkówski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)
Data nadania stopnia doktora: 21 czerwca 2011
EWA PSYK
Temat rozprawy: Formuła datalna w średniowiecznych dokumentach śląskich do końca XIII wieku
Promotor - prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: dr hab. Andrzej Wałkówski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)
Data nadania stopnia doktora: 21 czerwca 2011
RENATA KNYSPEL - KOPEĆ
Temat rozprawy: Grunwald w świadomości społeczeństwa polskiego w II połowie XIX i XX wieku
Promotor - dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. UAM
prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Data nadania stopnia doktora: 21 czerwca 2011
KRZYSZTOF WASILEWSKI
Temat rozprawy: Polityka wewnętrzna i zagraniczna Polski w świetle publicystyki miesięcznika Dziś. Przegląd społeczny (1990-2008)
Promotor
- dr hab. Piotr Majer, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Data nadania stopnia doktora: 19 kwietnia 2011
GRZEGORZ WNĘTRZAK
Temat rozprawy: Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej w latach 1897 – 1920
Promotor - dr hab. Janusz Cisek, prof. UJ
Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Data nadania stopnia doktora:
19 kwietnia 2011
ROMAN JÓZEFIAK
Temat rozprawy: Ideologia komunalna a ustrój Republiki Nowogrodzkiej do 1480 roku
Promotor
- Prof. dr hab. Maria Barbara Piechowiak Topolska
Recenzenci:
prof. dr hab. Artur Kijas (UAM w Poznaniu)
dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora:
2011