Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII

2010

KATARZYNA SONACKA TURECZEK
Temat rozprawy: Obraz życia i śmierci w sztuce sepulkralnej Środkowego Nadodrza w XVII – XVIII w
Promotor - Prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Rok z Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 2010
IWONA PERYT-GIERASIMCZUK
Temat rozprawy: Życie i twórczość Krzysztofa Aleksandra Boguszewskiego na tle przemian potrydenckich w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku
Promotor - dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Rok z Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Data nadania stopnia doktora: 2010
ANITTA MAKSYMOWICZ
Temat rozprawy: Środkowonadodrzańska emigracja do stanu Południowa Australia w latach 1838-1914
Promotor - Prof. dr hab. Tomasz Jaworski
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Dopierała (PAN)
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 2010