Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

2018

JOLANTA FAINSTEIN
Temat: Konotacje semantyczne zieleni w twórczości literackiej rosyjskich noblistów
Promotor: Dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk, dr hab. Beata Rycielska, prof. US
Data nadania stopnia doktora: 27.03.2018 r.