Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

2019

ELŻBIETA GAZDECKA
Temat: Konwencje gatunkowe powieści kryminalnych Joanny Chmielewskiej w kontekstach kulturowych
Promotor: prof. UZ dr hab. Marta Ruszczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, prof. UAM dr hab. Agnieszka Czyżak
Data nadania stopnia doktora:
2019-01-29