Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

2020

Piotr Prusinowski
Temat: Elementy surrealizmu w filmowych adaptacjach prozy młodopolskiej: "Dzieje grzechu" Waleriana Borowczyka i "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego
Promotor: dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK, dr hab. Wojciech Otto, prof. UAM
Data nadania stopnia doktora: 2020-07-08