Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

2019

Katarzyna Krysińska
Temat: Poezja lubuska wobec sacrum
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz-Petelenz, dr hab. Tomasz Garbol
Data nadania stopnia doktora: 2019-04-26
ELŻBIETA GAZDECKA
Temat: Konwencje gatunkowe powieści kryminalnych Joanny Chmielewskiej w kontekstach kulturowych
Promotor: prof. UZ dr hab. Marta Ruszczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, prof. UAM dr hab. Agnieszka Czyżak
Data nadania stopnia doktora: 2019-01-29
EWA KRZYWICKA
Temat: Polska powieść kryminalna „retro” w latach 1999-2014
Promotor: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Anna Gemra, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski),
dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Data nadania stopnia doktora: 2019-03-26