Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2015

ALEKSANDER RZYMAN
Temat: The Intertextuality of Terry Pratchett’s ‘Discworld’ and its Stylistic Consequences for the Polish Translator
Promotor: dr hab Bogdan Trocha, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski),
Dr hab. Michał Garcarz (Uniwersytet Wrocławski)
Data nadania stopnia doktora: 2015-10-06