Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2017

RAFAŁ BRASSE
Temat: Poetyka doświadczenia duchowego w liryce Tadeusza Gajcego
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Heck, prof. USz dr hab. Piotr Michałowski
Data nadania stopnia doktora:
2017-12-05
NATALIA MONIKA FABISZEWSKA
Temat: Sade, sadyzm, sadyści. Zakazana transgresja w sztukach wizualnych XX i XXI wieku
Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM, dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP
Data nadania stopnia doktora: 2017-07-04
KAMILA REGINA GIEBA
Temat: Lubuska literatura osadnicza z1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Rybicka, dr hab. Wojciech Jan Browarny, prof. UWr
Data nadania stopnia doktora: 2017-06-13
KATARZYNA GRABIAS-BANASZEWSKA
Temat: „Pan Sedzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego – znaczenia i konteksty
Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Piotr tylus, prof. UJ, dr hab. Franciszek Pilarczyk
Data nadania stopnia doktora: 2017-07-04
JAKUB GRZEGORZ RAWSKI
Temat: „Zawisza Czarny” – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego
Promotor: prof. dr hab. Leszek Libera
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM, dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
Data nadania stopnia doktora: 2017-07-04
KAJA MAGDALENA ROSTKOWSKA-BISZCZANIK
Temat: Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym
Promotor: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kajtoch, dr hab. Monika Worsowicz
Data nadania stopnia doktora: 2017-07-04