Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

2018

JANUSZ KAROL ŁASTOWIECKI
Temat: Specyfika odbioru słuchowiska radiowego (na przykładzie polskich realizacji gatunku)
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Skrendo, prof. dr hab. Andrzej Zawada
Data nadania stopnia doktora:
2018-10-30
MIROSŁAWA SZOTT
Temat: Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
Data nadania stopnia doktora:
2018-06-26