Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

STOPNIE DOKTORA NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

2013

WOLFGANG BRYLLA
Temat: Berlin als Raum. Hans Falladas erzählte Groβstadt.
Promotor: dr hab. Paweł Zimniak, prof. ZU
Recenzenci: Prof. dr hab. Hubert Orłowski (Instytut Zachodni w Poznaniu),
Prof.dr hab. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)
Data nadania stopnia doktora: 17.09.2013