Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Wszczęte przewody doktorskie

mgr Kamila Gieba

 • Data wszczęcia przewodu: 18.03.2014
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych
 • Streszczenie: en - pl
 • Recenzja - Dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr
 • Recenzja - Dr hab. Elżbieta Rybicka, UJ

mgr Grzegorz Biszczanik

 • Data wszczęcia przewodu: 25.02.2014
 • Promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Symbolika propagandy wojennej w ikonografii kart pocztowych 1914-1918
 • Streszczenie: en - pl
 • Recenzja - Dr hab. Piotr Biliński prof. UZ
 • Recenzja - Dr hab. Zbigniew Bujkiewicz

mgr Anna Janczys

 • Data wszczęcia przewodu : 29.04.2014
 • Promotor: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ
 • Kopromotor: prof. Iwan-Michelangelo D’Aprile
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Inspiracje oświeceniowe w pisarstwie historycznym Joachima Lelewela
 • Streszczenie: en - pl
 • Recenzja - Prof. dr hab. Bogdan Rok
 • Recenzja - Dr hab. Violetta Margaret Julkowska prof. UAM