Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Wszczęte przewody doktorskie

mgr Joanna Klecha-Zygadło

 • Data wszczęcia przewodu: - 16 kwiecień 2019
 • Promotor: Dr hab. Marceli Tureczek
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Miasto jako przedmiot badań lubuskiej historiografii regionalnej po II wojnie światowej
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Piotr Haracz

 • Data wszczęcia przewodu: - 16 kwiecień 2019
 • Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Jaworski
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Rozwój osadnictwa na pograniczu śląsko-łużyckim od IV do XV wieku
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Robert Zielonka

 • Data wszczęcia przewodu: - 16 kwiecień 2019
 • Promotor: Prof. dr hab. Leszek Belzyt
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Praca Polaków w NRD w latach 1965 – 1990
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Błażej Grysztar

 • Data wszczęcia przewodu: - 16 kwiecień 2019
 • Promotor: Dr hab. Radosław Domke, Prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Praca Polaków w NRD w latach 1965 – 1990
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Barbara Grocholska

 • Data wszczęcia przewodu: - 16 kwiecień 2019
 • Promotor: Dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Życie codzienne kobiet w świetle polskich pamiętników pierwszej połowy XIX wieku
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Tomasz Morela

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Ksiądz prałat Josef Kubis (1874-1945) – kapłan – społecznik – budowniczy kościołów i szpitali w Opolu
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -