Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

mgr Piotr Taciak

  • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
  • Promotor: prof. nadzw. dr hab. Piotr Kardela (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, IPN)
  • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Wojciech Kętrzyński (1918-1983). Działalność społeczno-polityczna
  • Streszczenie: pl  -  en
  • Recenzja -
  • Recenzja -