Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

mgr Natalia Gorzkiewicz

  • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
  • Promotor: Dr hab. Bogumiła Burda prof. UZ
  • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Rodzina miejska w świetle prasy kobiecej i poradników w latach1918-1939
  • Streszczenie: pl  -  en
  • Recenzja -
  • Recenzja -