Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Wszczęte przewody doktorskie

mgr Grzegorz Ostrowski

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Społeczeństwo Żar w świetle ksiąg metrykalnych XIX i pierwszej połowy XX wieku
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Aleksandra Makowicz-Kmiecik

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Rola społeczna cechów rzemieślniczych zachodniej Wielkopolski w XVI-XVIII wieku
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Magdalena Kulczyk

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Kraków, Poznań i Warszawa jako ośrodki kultury polskiej na przełomie XIX i XX wieku. Analiza porównawcza w świetle prasy
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Grzegorz Urbanek

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Życie polityczne, społeczne i gospodarcze w powiecie międzyrzeckim w latach 1919-1939
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Paweł Towpik

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: prof. dr hab. Leszek Belzyt
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Ludność Berezy Kartuskiej w okresie XVI-XIX wieku. Studium demograficzno -genealogiczne
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Mariusz Jaśkowiak

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 luty 2019
 • Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Jaworski
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Okręgowa Administracja Lasów Państwowych w Żarach w latach 1950 – 1968
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -