Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Wszczęte przewody doktorskie

mgr Marek Skociński

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Polityka bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności centrów powiadamiania ratunkowego
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Aleksander Koźmiński

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Casus polityki rolnej w latach 2004-2019
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Anna Żabińska

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Polityka zabezpieczania strategicznych interesów państwa polskiego w zakresie dystrybucji środków unijnych w latach 2004-2019
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Michał Jurczenia

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 luty 2019
 • Promotor: Dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ/li>
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Stosunki polsko-chińskie po 1989 roku
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Katarzyna Dąbrowska

 • Data wszczęcia przewodu: - 26.marca.2019
 • Promotor: prof. dr hab. Anna Szóstak
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): Ludowa demonologia i magia w cyklu fantasy o Jakubie Wędrowyczu Andrzeja Pilipiuka.
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Anna Ast

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marca 2019
 • Promotor: dr hab. Anastazji Seul
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): Sport w poezji polskiej XX wieku.
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -