Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Wszczęte przewody doktorskie

mgr Anna Kaczmar

 • Data wszczęcia przewodu: - 04.07.2017
 • Promotor: dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): W cieniu historii. Powieści kryminalne Walerego Przyborowskiego
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Marika Sobczak

 • Data wszczęcia przewodu: - 17.09.2013
 • Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): Lubuski o Innym, Inny o lubuskim. Wielokulturowość polsko-niemieckiego pogranicza w literaturze lubuskiej
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Romuald Nowak

 • Data wszczęcia przewodu: - 27.02.2018
 • Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Sztuka w przestrzeni sakralnej gotyckiego kościoła św. Mikołaja w Brzegu na Opolszczyźnie jako refleks życia i religijności mieszkańców miasta w latach 1370-2017.
 • Streszczenie: pl  -  en
 • RecenzjaDr hab. Bogdan Cimała em. prof. UO
 • Recenzja - ks. dr hab. Dariusz TABOR CR, profesor UPJPII

mgr Magdalena Ferdynus

 • Data wszczęcia przewodu: 18.12.2012
 • Promotor: Dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): Pamiętniki Polsk późnego oświecenia
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja
 • Recenzja - 

mgr Kateryna Atamanowa

 • Data wszczęcia przewodu: 24.06.2014
 • Promotor: Prof. dr hab. Anna Szóstak
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): Mityczne widzenie świata w eseistyce Mariny Cwietajewej i Czesława Miłosza
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja
 • Recenzja -