Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Wszczęte przewody doktorskie

mgr Weronika Girys-Czagowiec

 • Data wszczęcia przewodu: 24.06.2014
 • Promotor: Prof. dr hab. Anna Szóstak
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): Literatura w cieniu historii. Stanisław Rembek – życie i twórczość
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja - prof. dr hab. Maciej Urbanowski
 • Recenzja - prof. dr hab. Barbara Gutkowska

mgr Dorota Poślednia

 • Data wszczęcia przewodu: 18.12.2012
 • Promotor: Prof.dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): Historia i historie w twórczości Zbigniewa Herberta
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja
 • Recenzja - 

mgr Marek Sznajder

 • Data wszczęcia przewodu: 23.05.2017
 • Promotor: Prof. dr hab. Anna Szóstak
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie literaturoznawstwa): Między codziennością a metafizyką. Dokumentalne i literackie aspekty prozy Chaima Gradego
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja
 • Recenzja - 

mgr Paulina Maria Korzeniewska-Nowakowska

 • Data wszczęcia przewodu: 28.06.2016
 • Promotor: Prof. dr hab. Dirk Vanderbeke
 • Tytuł rozprawy doktorskiej : The intertextual house has many mansions: Intertextuality, adaptations and influences in selected poetry by Anne Sexton
 • Streszczenie: plen
 • Recenzja - prof. dr hab. Wojciech Lipoński
 • Recenzja - dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH