Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Wszczęte przewody doktorskie

mgr Michał Ostapiuk

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: prof. nadzw. dr hab. Piotr Kardela (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, IPN)
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Gracjan Fróg ps. „Szczerbiec” (1911-1951). Biografia oficera Wojska Polskiego, komendanta 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Natalia Gorzkiewicz

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: Dr hab. Bogumiła Burda prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Rodzina miejska w świetle prasy kobiecej i poradników w latach1918-1939
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Piotr Taciak

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: prof. nadzw. dr hab. Piotr Kardela (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, IPN)
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Wojciech Kętrzyński (1918-1983). Działalność społeczno-polityczna
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Jolanta Paplińska

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: prof. nadzw. dr hab. Piotr Kardela (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, IPN)
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego w województwie olsztyńskim (1982-1990)
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Joanna Marciniszyn

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: Dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Model idealnej rzymianki w świetle „Ab urbe condita” Tytusa Liwiusza
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -

mgr Damian Kołodziej

 • Data wszczęcia przewodu: - 26 marzec 2019
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
 • Tytuł rozprawy doktorskiej (w zakresie historii): Świat rzeczy jezuitów toruńskich w XVI-XVIII wieku
 • Streszczenie: pl  -  en
 • Recenzja -
 • Recenzja -