Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje - 2016

MARCELI TURECZEK

Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2015 harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek

ANDRZEJ GILLMEISTER

Między historiografią a historiozofią : Tadeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek

PIOTR KARDELA

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek

Habilitacje - 2015

MARIUSZ MIGAŁA

Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku – w aspekcie leczenia gruźlicy (druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku), „Studia i Monografie Politechniki Opolskiej” z. 255, Opole 2009 harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek

 

DARIUSZ ŚMIERZCHALSKI - WACHOCZ

Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945 – 1989 harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek

 

Habilitacje - 2012

MAREK SMOLUK

Niższe warstwy angielskiego społeczeństwa w pierwszej połowie XVII wieku: ich status, życie rodzinne, tradycja i edukacjaharmonogram, skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, pismo

LESZEK MACIEJ KANIA

Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795-1945harmonogram, skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, pismo

PAWEŁ WOLNICKI

historia – historia XIX i XX wieku, archiwistyka, historia administracjiharmonogram, skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, pismo

BOGDAN BOBOWSKI

historia – średniowieczna i wczesnonowożytna

Habilitacje - 2011

KAZIMIERA JAWORSKA

historia – historia XX wieku

KRZYSZTOF BENYSKIEWICZ

historia – historia średniowieczna Polski i powszechna

FILIP MUSIAŁ

historia – historia Polski i powszechna XX wieku

JOANNA KARCZEWSKA

historia – historia średniowieczna, genealogia

ROBERT SKOBELSKI

historia – historia Polski i powszechna XX wieku

Habilitacje - 2010

ANDRZEJ KRZYSZTOF KUNERT

historia - historia najnowsza

JAROSŁAW DUDEK

historia - historia starożytna i średniowieczna

Habilitacje - 2008

PIOTR BILIŃSKI

historia - historia powszechna i Polski XIX-XX w.

BOGUMIŁA BURDA

historia - historia nowożytna i dydaktyka historii

Habilitacje - 2007

KRZYSZTOF SZWAGRZYK

historia - historia Polski i powszechna XX wieku

Habilitacje - 2006

RYSZARD KAŁUŻNY

historia - historia Polski i powszechna XX wieku

ANDRZEJ WOJTASZAK

historia - historia Polski i powszechna XX wieku

Habilitacje - 2005

STEFAN DUDRA

historia - historia Polski i powszechna XX wieku

ZBIGNIEW BUJKIEWICZ - WŁODARCZYK

historia - historia Polski XIX i XX wieku(do 1939 r.)

JAROSŁAW MACAŁA

historia - historia Polski i powszechna XX wieku

TOMASZ NODZYŃSKI

historia - historia Polski i powszechna XIX i XX wieku

Habilitacje - 2004

JERZY GAUL

historia - historia Polski i powszechna XX wieku

URSZULA ŚWIDERSKA - WŁODARCZYK

historia - historia czasów nowożytnych

Habilitacje - 2003

DARIUSZ DOLAŃSKI

historia - historia nowożytna