Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje - 2004

JERZY GAUL

historia - historia Polski i powszechna XX wieku

URSZULA ŚWIDERSKA - WŁODARCZYK

historia - historia czasów nowożytnych