Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje - 2008

PIOTR BILIŃSKI

historia - historia powszechna i Polski XIX-XX w.

BOGUMIŁA BURDA

historia - historia nowożytna i dydaktyka historii