Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje - 2010

ANDRZEJ KRZYSZTOF KUNERT

historia - historia najnowsza

JAROSŁAW DUDEK

historia - historia starożytna i średniowieczna