Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje - 2011

KAZIMIERA JAWORSKA

historia – historia XX wieku

KRZYSZTOF BENYSKIEWICZ

historia – historia średniowieczna Polski i powszechna

FILIP MUSIAŁ

historia – historia Polski i powszechna XX wieku

JOANNA KARCZEWSKA

historia – historia średniowieczna, genealogia

ROBERT SKOBELSKI

historia – historia Polski i powszechna XX wieku