Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje - 2012

MAREK SMOLUK

Niższe warstwy angielskiego społeczeństwa w pierwszej połowie XVII wieku: ich status, życie rodzinne, tradycja i edukacjaharmonogram, skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, pismo

LESZEK MACIEJ KANIA

Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795-1945harmonogram, skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, pismo

PAWEŁ WOLNICKI

historia – historia XIX i XX wieku, archiwistyka, historia administracjiharmonogram, skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, pismo

BOGDAN BOBOWSKI

historia – średniowieczna i wczesnonowożytna