Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje - 2015

MARIUSZ MIGAŁA

Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku – w aspekcie leczenia gruźlicy (druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku), „Studia i Monografie Politechniki Opolskiej” z. 255, Opole 2009 harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek

 

DARIUSZ ŚMIERZCHALSKI - WACHOCZ

Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945 – 1989 harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek