Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje - 2016

MARCELI TURECZEK

Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2015 harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek

ANDRZEJ GILLMEISTER

Między historiografią a historiozofią : Tadeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek

PIOTR KARDELA

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990harmonogram, pismo i skład komisji, uchwała UZ, autoreferat, wniosek