Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Doktoraty uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Doktoraty 1999

KRZYSZTOF BENYSKIEWICZ Instytut Historii SKEP PERS
KAMILA BORKOWSKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańaskiej SKEP PERS
ROMUALD JABŁOŃSKI Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
RADOSŁAW SZTYBER Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
BOGDAN TROCHA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
GRAŻYNA WYDER Instytut Historii SKEP PERS