Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Doktoraty uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Doktoraty 2002

TOMASZ BANASZAK Instytut Politologii SKEP PERS
EWA KRIUKOWA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej SKEP PERS
DOROTA KULCZYCKA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
MACIEJ SZELEWSKI Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej SKEP PERS