Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Doktoraty uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Doktoraty 2003

NEL BIELNIAK Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej SKEP PERS
MAGDALENA HAWRYSZ Instytut Katedra Komunikacji Językowej i Społecznej SKEP PERS
PIOTR ŁUKOMSKI Instytut Politologii SKEP PERS
STANISŁAW HANUSZEWICZ Instytut Filozofii SKEP PERS
LILLA MŁODZIK Instytut Politologii SKEP PERS