Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Doktoraty uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Doktoraty 2004

MAREK BISZCZANIK Instytut Filologii Germańskiej SKEP PERS
JOANNA GORZELANA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
AGNIESZKA RYZZA-WOŹNIAK Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
DOROTA SZAGUN Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
TOMASZ MRÓZ Instytut Filozofii SKEP PERS