Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Doktoraty uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Doktoraty 2005

MARCELI TURECZEK Instytut Historii SKEP PERS
MARCIN SIEŃKO Instytut Filozofii SKEP PERS
ALEKSANDRA URBAN-PODOLAN Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej SKEP PERS
DARIUSZ FABISZ Instytut Historii SKEP PERS
TOMASZ RATAJCZAK Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
PAWEŁ TRUSZKIEWICZ Instytut Filologii Germańskiej SKEP PERS
MAGDALENA IDZIKOWSKA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
MAGDALENA STECIĄG Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
ANNA ŁOŚ - TOMIAK Instytut Politologii SKEP PERS
MAREK TROJANOWSKI nie jest już pracownikiem