Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Habilitacje 2013

MAGDALENA HAWRYSZ Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
PIOTR KŁADOCZNY Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
DOROTA KULCZYCKA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
MAGDALENA STECIĄG Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
RADOSŁAW SZTYBER Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
ANNA WOJCIECHOWSKA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS