Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Habilitacje 2004

BEATA FRYDRYCZAK Instytut Filozofii SKEP PERS
SŁAWOMIR KUFEL Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
BOGUSŁAW PFEIFFER Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
ANDRZEJ PIASECKI Instytut Filologii Polskiej (nie jest już pracownikiem)
FRANCISZEK PILARCZYK Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
URSZULA ŚWIDERSKA-WŁODARCZYK Instytut Historii SKEP PERS