Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Habilitacje 2008

BOGUMIŁA BURDA Instytut Historii SKEP PERS
MARTA RUSZCZYŃSKA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
ANNA SZÓSTAK Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS