Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Habilitacje 2011

KRZYSZTOF BENYSKIEWICZ Instytut Historii SKEP PERS
JOANNA KARCZEWSKA Instytut Historii SKEP PERS
ROBERT SKOBELSKI Instytut Historii SKEP PERS
MARZANNA UŹDZICKA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS