Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Habilitacje 2005

GRZEGORZ KUBSKI Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
JAROSŁAW MACAŁA Instytut Politologii SKEP PERS
TOMASZ NODZYŃSKI Instytut Historii SKEP PERS
POLINA STASIŃSKA Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej SKEP PERS
KATARZYNA WĘGOROWSKA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS