Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Habilitacje 1999

LESZEK BELZYT Instytut Historii SKEP PERS
MAREK ORDYŁOWSKI Instytut Historii (nie jest już pracownikiem)    
WOJCIECH STRZYŻEWSKI Instytut Historii SKEP PERS