Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Habilitacje uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Habilitacje 2014

MAŁGORZATA KONOPNICKA Instytut Historii SKEP PERS
JAROSŁAW KUCZER Instytut Historii SKEP PERS
JAROCHNA DĄBROWSKA-BURKHARDT Instytut Filologii Germańskiej SKEP PERS