Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Tytuły profesorskie uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Profesury 2012

LILIANNA KIEJZIK Instytut Filozofii SKEP
PERS
ANDRZEJ KSENICZ Instytut Neofilologii SKEP PERS