Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Tytuły profesorskie uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Profesury 2000

CZESŁAW OSĘKOWSKI Instytut Historii SKEP PERS
WŁODZIMIERZ KACZOCHA Instytut Filozofii (nie jest już pracownikiem)
KAZIMIERZ JODKOWSKI Instytut Filozofii SKEP PERS
CZESŁAW P. DUTKA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS