Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Tytuły profesorskie uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Profesury 2009

STANISŁAW BORAWSKI Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS
TOMASZ JAWORSKI Instytut Historii SKEP PERS