Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Tytuły profesorskie uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Profesury 2007

LESZEK LIBERA Instytut Filologii Polskiej SKEP PERS