Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Tytuły profesorskie uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Profesury 2003

MARIA BARBARA PIECHOWIAK TOPOLSKA Instytut Historii  SKEP  PERS