Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Tytuły profesorskie uzyskane przez pracowników Wydziału Humanistycznego od 1999 roku

Profesury 1999

ANDRZEJ WIŚNIEWSKI Instytut Filozofii (nie jest już pracownikiem)