Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Interesariusze zewnętrzni

Lista Partnerów Zewnętrznych Wydziału Humanistycznego:

 1. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
  Lubuski Oddział Wojewódzki,
  Al. Niepodległości 36,
  65-950 Zielona Góra
 2. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
  ul. Reja 6,
  65-076 Zielona Góra
 3. Radio Zachód,
  ul. Kukułcza 1,
  65-472 Zielona Góra
 4. Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej,
  ul. Francuska 25a,
  68-943 Zielona Góra
 5. Global Ethical Standard Investment Services Poland,
  ul. Kupiecka 19/6,
  65-426 Zielona Góra
 6. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze,
  Al. Wojska Polskiego 67A,
  65-762 Zielona Góra
 7. Muzeum Ziemi Lubuskiej,
  Aleja Niepodległości 15,
  Zielona Góra,
  65-048 Zielona Góra
 8. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
  ul. Spokojna 1,
  65-954 Zielona Góra
 9. Urząd Marszałkowski,
  ul. Podgórna 7,
  65-067 Zielona Góra
 10. Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  ul Kopernika 1,
  65-063 Zielona Góra
 11. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
  Al. Niepodległości 36,
  65-042 Zielona Góra