Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Dziekan

dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
136
+48 68 328 32 41
dziekan@wh.uz.zgora.pl

 • dyżury w semestrze letnim:
  • wtorek 10:00-11:00,
  • środa 10:00-11:00

Prodziekan ds. Studenckich

dr Agnieszka Szczap
143 D
+48 68 328 32 61
szczap@ifil.uz.zgora.pl

 • dyżury w semestrze letnim:
  • wtorek 11.30-13.00
  • środa 12.00-13.00

Sekretariat Wydziału

Urszula Wawrzyn-Stachowicz

137
+48 68 328 32 41
sekretariat@wh.uz.zgora.pl

Dziekanat

Kierownik:

 • lic. Kamilla Smyrak

Pracownicy:

 • mgr Elżbieta Pawłowska
 • mgr Magdalena Markowska

W zakresie kształcenia i monitorowania jego jakości Wydział współpracuje z Instytutami reprezentującymi poszczególne dyscypliny naukowe.

Każdy kierunek studiów prowadzony przez Wydział jest przyporządkowany do co najmniej jednej dyscypliny naukowej reprezentowanej przez Instytuty uczestniczące w realizacji procesu dydaktycznego. W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny, wskazuje się dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się*.

Wiodącymi dyscyplinami dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale są: filozofia, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo.

*Tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjęty Uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 682 z dnia 20.05. 2020 r., Rozdział 6, § 89, ust. 3.

Kontakt WH

Wydział Humanistyczny
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 100
+48 (68) 328 32 41
Sekretariat@wh.uz.zgora.pl

podania kierować na adres dziekanat@wh.uz.zgora.pl