Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Dziekan

dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
140
+48 68 328 32 41
dziekan@wh.uz.zgora.pl

  • dyżury w semestrze zimowym:
    • wtorek 10:00-11:00,
    • środa 10:00-11:00

Prodziekan ds. Studenckich

dr Agnieszka Szczap
143 D
+48 68 328 32 61
szczap@ifil.uz.zgora.pl

  • dyżury w semestrze zimowym:
    • wtorek 11.30-13.00
    • środa 12.00-13.00

Sekretariat Wydziału

Urszula Wawrzyn-Stachowicz

137
+48 68 328 32 41
sekretariat@wh.uz.zgora.pl

W zakresie kształcenia i monitorowania jego jakości Wydział współpracuje z Instytutami reprezentującymi dyscypliny naukowe: historię, filozofię, językoznawstwo i literaturoznawstwo, do których przyporządkowane są kierunki studiów. Jako wiodąca dla danego kierunku studiów uznawana jest dyscyplina, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się w trakcie pełnego cyklu kształcenia.

 

Kontakt WH

Wydział Humanistyczny
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 137
+48 (68) 328 32 41
Sekretariat@wh.uz.zgora.pl

podania kierować na adres bos1@uz.zgora.pl