Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Władze Wydziału

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ
100
+48 (68) 328 32 64

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
109
+48 (68) 328 32 61

Prodziekan ds. Studenckich

dr Nel Bielniak
109
+48 (68) 328 32 61

Kontakt WH

Wydział Humanistyczny
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
nr 100
+48 (68) 328 32 64
Sekretariat@wh.uz.zgora.pl