Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Zarządzenia Dziekana Wydziału Humanistycznego - 2018

  • zarządzenie numer 4 - z dnia 23.05.2018 r. w sprawie oceny pracowników Wydziału Humanistycznego
  • zarządzenie numer 3 - z dnia 12.03.2018 r. w sprawie powołania powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi
  • zarządzenie numer 2 - z dnia 12.03.2018 r. w sprawie powołania Sekretarzy wydziałowych komisji ds. doktoryzowania

Zarządzenia Dziekana Wydziału Humanistycznego - 2016

  • zarządzenie numer 14 - w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi POL-on do 31 sierpnia 2020 r.
  • zarządzenie numer 13 - w sprawie powołania przedstawicieli studentów Wydziału Humanistycznego do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • zarządzenie numer 12 - w sprawie powołania pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia do 31 sierpnia 2020 r.
  • zarządzenie numer 11 - w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi POL-on do 31 sierpnia 2016 r.

Zarządzenia Dziekana Wydziału Humanistycznego - 2015

Zarządzenia Dziekana Wydziału Humanistycznego - 2014

  • zarządzenie numer 8 - w sprawie Regulaminu Kolegium ds. literaturoznawczych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • zarządzenie numer 7 - w sprawie składu Kolegium ds. literaturoznawczych studiów doktoranckich
  • zarządzenie numer 6 - w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych

Zarządzenia Dziekana Wydziału Humanistycznego - 2013