Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Zarządzenia Dziekana Wydziału Humanistycznego - 2018

  • zarządzenie numer 7 - z dnia 23.10.2018 r. w sprawie wypełniania recenzji prac dyplomowych w formie elektronicznej na Wydziale Humanistycznym
  • zarządzenie numer 6 - z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Weryfikacji Znajomości Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Wydziale Humanistycznym
  • zarządzenie numer 5 - z dnia 06.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. ERASMUS+ na Wydziale Humanistycznym
  • zarządzenie numer 4 - z dnia 23.05.2018 r. w sprawie oceny pracowników Wydziału Humanistycznego
  • zarządzenie numer 3 - z dnia 12.03.2018 r. w sprawie powołania powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi
  • zarządzenie numer 2 - z dnia 12.03.2018 r. w sprawie powołania Sekretarzy wydziałowych komisji ds. doktoryzowania