Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Zarządzenia Dziekana Wydziału Humanistycznego - 2014

  • zarządzenie numer 8 - w sprawie Regulaminu Kolegium ds. literaturoznawczych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • zarządzenie numer 7 - w sprawie składu Kolegium ds. literaturoznawczych studiów doktoranckich
  • zarządzenie numer 6 - w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych