Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Zarządzenia Dziekana Wydziału Humanistycznego - 2016

  • zarządzenie numer 14 - w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi POL-on do 31 sierpnia 2020 r.
  • zarządzenie numer 13 - w sprawie powołania przedstawicieli studentów Wydziału Humanistycznego do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • zarządzenie numer 12 - w sprawie powołania pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia do 31 sierpnia 2020 r.
  • zarządzenie numer 11 - w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi POL-on do 31 sierpnia 2016 r.