Wydział Humanistyczny

Roz. Textu
 • Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta

  Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta

 • Zdalna obrona pracy dyplomowej

  Zdalna obrona pracy dyplomowej

  Komunikat Dziekana Wydziału Humanistycznego OŚWIADCZENIE PROMOTORA O AKCEPTACJI PRACY DYPLOMOWEJ WNIOSEK O ZDALNY PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO OPINIA PROMOTORA O ZDALNYM

  Więcej...
 • harmonogra lipcowych obron (30.06.2020)

  harmonogra lipcowych obron (30.06.2020)

  Studenci Instytutu Neofilologii, Instytut Filologii Germańskiej (30.06.2020) Studenci Instytutu Historii, Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filozofii (30.06.2020)

  Więcej...
 • Ogłoszenie - stypendysta - wyniki

  Ogłoszenie - stypendysta - wyniki

 • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego dnia 4 czerwca 2020 r. ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

  Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego dnia 4 czerwca 2020 r. ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

 • Wydział Humanistyczny UZ ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty

  Wydział Humanistyczny UZ ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty

 • Legitymacje studenckie

  Legitymacje studenckie

   Zgodnie z art. 51b ust. 4 Ustawy PSWiN: "legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania

  Więcej...
 • Uwagi dotyczące zdalnych zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim

  Uwagi dotyczące zdalnych zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim

  Z polecenia Pani Prorektor ds. Jakości Kształcenia prof. dr hab. inż. Magdaleny Graczyk istnieje możliwość zgłaszania przez studentów na bieżąco

  Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5