Wydział Humanistyczny

Roz. Textu
 • Spotkanie w sprawie Legii Akademickiej

  Spotkanie w sprawie Legii Akademickiej

  Plakat Ulotka str. 1 Ulotka str. 2 Wzor wniosku

  Więcej...
 • Uwaga studenci

  Uwaga studenci

  został uruchomiony system rekrutacji na zapisy do przedmiotów ogólnouczelnianych na  semestr letni roku akademickiego 2019/2020. Wprowadzono limity przyjęć – 120 osób

  Więcej...
 • UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI

  UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI

  PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH na Wydziale Humanistycznym od 25 listopada br. tylko we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00, p. 102

  Więcej...
 • MOST

  MOST

  PLAKAT pismo przewodnie   koordynator MOST Wydziału Humanistycznego dr Tadeusz Zuchewicz T.Zuchewicz@ifg.uz.zgora.pl 683283154, 683283145koordynator MOST Uniwersytetu Zielonogórskiego mgr Renata Kubiak

  Więcej...
 • Stypendia dla Doktorantów w 2019/2020

  Stypendia dla Doktorantów w 2019/2020

  UWAGA DOKTORANCI W roku akademickim 2019/2020 nadal obowiązuje: Zarządzenie nr 83  Rektora UZ z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr

  Więcej...
 • UWAGA DOKTORANCI

  UWAGA DOKTORANCI

  Termin składania wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego jest określony od 16.10.2019 r. do 30.10.2019 r. Zarządzenia dostępne są na stronie: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody.

  Więcej...
 • Klauzula informacyjna dla studentów

  Klauzula informacyjna dla studentów

 • Grupy językowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz grupy języka specjalistycznego i języka obcego nowożytnego B2+ dla studentów drugiego stopnia

  Grupy językowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz grupy języka specjalistycznego i języka obcego nowożytnego B2+ dla studentów drugiego stopnia

  Komunikat dla studentów pierwszego roku:Osoby, których nie ma na liście lub które zostały przypisane (z powodu braku informacji) do niewłaściwej

  Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3